Mülteci Hakları Derneği – MHD

Dernek | Mülteci Hakları

Adres

14 Ferruh Cambaz Sokak, Köfklüçiftlik, Nicosia

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Telefon

0090 392 228 49 10

rracyprus@gmail.com /  info@mhdkibris.com

Başkan / Temsilci

Gülsevin Berro

Sosyal Medya

MulteciHaklariDernegi | mhdkıbrıs | rracyprus

Web Sitesi

www.mhdkibris.com

İletişim Kişisi

Faika Deniz Paşa / Neslihan Güzey

İletişim Kişisi Telefon

0090 542 864 72 82 / 0090 542 877 61 35

İletişim Kişisi E-posta

fdpasha@gmail.com / neslihancwb@gmail.com

Hayır Kurumu

Hayır

Yardım Toplayabiliyor mu?