Networking Etkinliği, Bedesten’de STÖ’ler ve Yerel Paydaşları Bir Araya Getirdi

Networking Etkinliği, Bedesten’de STÖ’ler ve Yerel Paydaşları Bir Araya Getirdi

28 Haziran 2024 tarihinde, Bedesten’de gerçekleştirilen ve AB tarafından finanse edilen networking etkinliği, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve kamu sektörü paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinliğe 32 farklı örgütten toplam 56 katılımcı katıldı. Etkinliğin amacı, STÖ’ler ile yerel paydaşlar arasında iş birliğini geliştirmek ve anlamlı diyaloğu teşvik etmekti.

Etkinlik saat 18:00’de kolaylaştırıcı Nazar Erişkin’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi (EUPSO) Bölüm Başkanı Michel Vedrenne ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi (EUCC) Başkanı Selçuk Yürükoğulları konuşmalarını yaptı.

Katılımcılar, etkinlik alanına geldiklerinde kayıt masasından renk kodlu isim etiketleri aldılar. Yerel kurumlara kırmızı, STÖ temsilcilerine mor ve kolaylaştırıcılara siyah kartlar verildi. Bu etiketler, daha sonra etkinlik alanında bulunan bir pano üzerinde, bir ağ oluşturmak için kullanıldı. İsim etiketlerinin kopyaları beyaz tahtaya yapıştırıldı ve katılımcılar, isimleri arasında bağlantılar kurarak ve birbirlerine notlar bırakarak ilişkilerini güçlendirdiler.

Konuşmaların ardından, ağ oluşturma faaliyetleri başladı. Her masada yerel kuruluşlardan, STÖ’lerden ve ev sahiplerinden temsilcilerin bulunduğu karışık gruplar oluşturuldu. Katılımcılar aktif olarak etkileşimde bulundu, deneyimlerini ve düşüncelerini paylaştı. Bu etkileşimli yaklaşım, toplu öğrenme deneyimini zenginleştirdi ve sivil toplum perspektiflerinin çeşitli sektörlerdeki karar alma süreçlerine entegrasyonunu destekledi.

Bir yerel kuruluş temsilcisi, “Birlikte çalışabileceğimiz yeni sivil toplum kuruluşlarıyla tanıştık.” dedi.

Ve bir STÖ temsilcisi, “Yerel paydaşlarla daha gayri resmi bir ortamda birlikte fikir üretme fırsatı bulduk.” dedi.

Etkinliğin sonunda, STÖ’ler ile kamu kurumları arasındaki bu tür diyalogların büyük bir ihtiyaç olduğu ve tüm katılımcılar tarafından taktir edildiği anlaşıldı. Bu diyalogu güçlendirmek ve gelecekteki iş birliklerini keşfetmek için bir fırsat yaratılmıştır. Bu etkinliği, STÖ’ler ile kamu aktörleri arasındaki iş birliğini artırmaya odaklanan atölye çalışmaları takip edecektir.

Gelecek etkinliklerimiz ve destek programlarımız hakkında daha fazla bilgi almak için Sivil Alan’ın sosyal medya kanallarını takip edin!

Sivil Alan, Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplam bütçesi 3.499.550 Euro olan bir projedir. Amacı, Kıbrıs Türk toplumunda demokratik değişimleri ve güven artırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun inşasına katkıda bulunmaktır.

Paylaşın: