Organik Yaşam ve Tarım Derneği

Dernek | Çevre/Doğa/Ekoloji

Adres

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, 12-14 Ankara Sokak Nicosia

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Başkan / Temsilci

Seyit Yorgancıoğlu

Sosyal Medya

İletişim Kişisi

Seyit Yorgancıoğlı / Ersan Korudağ

İletişim Kişisi Telefon

0090 533 862 98 66 / 0090 533 869 03 55

İletişim Kişisi E-posta

seyityorgancioglu@hotmail.com / erkor77@yahoo.com

Hayır Kurumu

Hayır