POST Araştırma Enstitüsü

Dernek | Barış/Uzlaşı

Adres

14 Ferruh Cambaz Sokak, Köfklüçiftlik, Nicosia

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Telefon

0090 392 227 68 43

E-posta

postresearchinstitute@gmail.com

Başkan / Temsilci

Mehveş Beyidoğlu

Sosyal Medya

Web Sitesi

postresearchinstitute.wordpress.com

İletişim Kişisi

Mehveş Beyidoğlu / Rana Feridun

İletişim Kişisi Telefon

0090 542 873 91 55 / 0090 533 836 22 21

İletişim Kişisi E-posta

mbeyidoglu@yahoo.co.uk / raifferudun@gmail.com

Hayır Kurumu

Hayır