Sivil Alan, Toplumlar Arası Çevre Ağı Toplantısını düzenledi

Sivil Alan, Toplumlar Arası Çevre Ağı Toplantısını düzenledi

Ekoloji ve çevre alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve aktivistler, 16 Aralık 2021’de Sivil Alan’ın düzenlediği ağ oluşturma ve bilgi paylaşım toplantısına katıldılar. Katılımcılar arasında Kıbrıs sivil toplumunu temsil eden 12 Kıbrıslı Türk ve 9 Kıbrıslı Rum yer aldı. Toplantının amacı katılımcıların, COP 26 toplantısı hakkında bilgi alması ve potansiyel ortak eylemler geliştirmek için yeni fırsatların paylaşılmasıydı.  

Toplantıda, Avli ve Dünyanın Genç Dostları(Young Friends of the Earth)’ndan Kıbrıslı aktivist Josef Boraei, Kasım 2021’de Glasgow’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP26) katılımından elde ettiği tecrübeleri ve Glasgow Anlaşması hakkında başlıkları aktardı. Ayrıca Kıbrıs bağlamında olası etkilerini de sundu. Tüm katılımcılar, Kıbrıslı STÖ’lerin uluslararası mekanizmaları takip etmeleri ve farklı çevresel zorluklar üzerinde ortak savunuculuk geliştirmeleri gerektiği konusunda hem fikir oldular.

Toplantıda ayrıca Kıbrıs’ta yeni kurulan STÖ Kıbrıs Çevre Vakfı (Cyprus Environmental Forum – CEF) da, çevre temelli eylemleri finanse etmek için sunduğu fırsatlara dair bilgi aktardı.  CEF’in temsilcisi Sofia Matsi, CEF’i Kıbrıs’la iyi ilişkileri bulunan kişi ve işletmelerden fon toplamayı ve Kıbrıs’taki yerel STÖ’lere fon sağlamayı amaçlayan bir kuruluş olarak tanıttı. Kuruluşn sağladığı desteğin ana fikir, çevreyi koruyan, onaran ve iklim değişikliğine karşı mücadele eden yerel STÖ’leri desteklemektir.

Ayrıca Sivil Alan ekibi toplantı sırasında yeni Sivil Büyü programı hakkında bilgilendirme yaptı.  

Katılımcılar, Kıbrıs’taki çevre sorunlarını ele alan STÖ’ler arasındaki iş birliğini güçlendirmek için diyaloğu düzenli olarak sürdürmeyi kabul etti. Sivil Büyü programı ve CEF destek mekanizması, ortak eylemleri desteklemek için iyi fırsatları temsil ediyor. Sivil Alan, sivil toplum ihtiyaçlarına dayalı çevre politikaları ve yasal çerçeve konusunda kapasite geliştirme faaliyetleri de sağlayabilir.

Paylaşın: