Avrupa Komisyonu, Kıbrıs genelindeki STÖ’leri destelemek amacıyla 2.5 Milyon Euro bütçeli bir teklif çağrısı başlatmıştır.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs genelindeki STÖ’leri destelemek amacıyla 2.5 Milyon Euro bütçeli bir teklif çağrısı başlatmıştır.

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs genelindeki sivil toplum örgütlerini (STÖ’ler) destelemek amacıyla 2.5 Milyon Euro bütçeli bir teklif çağrısı başlatmıştır.

Sekizinci Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında hibe programı, sivil toplumu Kıbrıs’ta kapsamlı çözümün elde edilmesini desteklemeye katkıda bulunan eylemler aracılığıyla destekleyerek güven, diyalog ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Avrupa Birliği değerlerinin ve standartlarının desteklenmesini amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu 2007’den bu yana Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında programı kapsamında toplam 14 milyon Euro bütçeli yedi teklif çağrısı açmıştır. Program kapsamında ayrıca, 1 milyon Euro bütçeli İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele konulu teklif çağrısını açmıştır.

Sözleşme makamı teklif çağrısı hakkında aşağıda listelenen bilgilendirme toplantılarını gerçekleştirecekti.

  • 9 Mart, 10.00-13.30, İngilizce online bilgilendirme toplantısı (Zoom üzerinden). Yunanca ve Türkçe çeviri sağlanacaktır.
  • 14 Mart, 10.00-14.00, Türkçe bilgilendirme toplantısı, Kıyı Restaurant, İskele/Trikomo
  • 16 Mart, 10.00-14.00 İngilizce bilgilendirme toplantısı, Dayanışma Evi, BM Ara Bölge. Yunanca ve Türkçe çeviri sağlanacaktır.

Ayrıca, AB Hibe Destek Ekibi aşağıda listelenen kavram belgesi hazırlama eğitimlerini düzenleyecekti:

  • 17-18 Mart, 9.45-15.00, İngilizce online eğitim (Zoom üzerinden). Yunanca ve Türkçe çeviri sağlanacaktır.
  • 21-22 Mart, 9.45-15.00, İngilizce online eğitim, (Zoom üzerinden). Yunanca ve Türkçe çeviri sağlanacaktır.
  • 28-29 Mart, 9.45-15.00, İngilizce online eğitim (Zoom üzerinden). Türkçe çeviri sağlanacaktır.

Yunanca ve Türkçe çevirinin de olacağı ilk bilgilendirme toplantısı 9 Mart 2022 günü çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme toplantısına kaydolmak için lütfen REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT-CS-VIII@ec.europa.eu adresine 7 Mart 2022 gününe kadar e-posta gönderiniz.

Bu teklif çağrısı, farklı öncelikler barındıran üç Lot’tan oluşmaktadır:

Lot 1– İki toplumlu araştırma projeleri: Kıbrıs odaklı bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi yoluyla Kıbrıs toplumları arasındaki bilimsel etkileşimin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Lot 2 – İki toplumlu güven artırıcı projeler: Çevre, barış, uzlaşı ve güven artırma, insan hakları, kültür veya spor konularının öncelik taşıdığı alanlarda Kıbrıs toplumları arasındaki etkileşimi artırmayı hedeflemektedir.

Lot 3 – KTt’de sivil toplumun güçlendirilmesi: Çevre, insan hakları, medya okuryazarlığı, etik gazeteciliğin desteklenmesi, AB standartlarına uygun sağlam yönetim yapısının geliştirilmesi alanlarındaki projelerin yanı sıra Covid-19 pandemisinin sonuçlarını ele alan projelerle KTt’deki sivil toplumu destekleyecektir.

Lot 1 için tahsis edilen bütçe 500.000 Euro’dur. Başvuru sahipleri, 30.000 Euro’dan 100.000 Euro’ya kadar Avrupa Birliği (AB) katkısı talep edebilecektir. Lot 2 için tahsis edilen bütçe 1 milyon Euro’dur ve Lot 3 için tahsis edilen bütçe de 1 milyon Euro’dur. Başvuru sahipleri, bu iki Lot için 50.000 Euro’dan 200.000 Euro’ya kadar Avrupa Birliği (AB) katkısı talep edebilecektir.

Bütün Lot’lardaki Avrupa Birliği katkısı, sunulacak proje teklifinde belirtilen toplam tutarın % 60 ila % 95’ini karşılayabilecektir. Başvuru sahibi ve/veya eş başvuru sahipleri maliyetlerin kalan kısmını birlikte finanse etmelidir.

Lot 1 ve Lot 2 kapsamında önerilecek projeler, biri Kıbrıs Türk toplumundan, diğeri Kıbrıs Rum toplumundan olmak üzere, en az iki başvuru sahibiyle uygulanmalıdır. Hibe Başvuru Rehberi’nin uygunluk kriterleri bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Kıbrıs dışında kayıtlı eş başvuru sahipleri proje tekliflerinde yer alabilecektir. (aşağıya bakınız). Lot 3 kapsamında sunulacak proje teklifleri yalnızca bir başvuru sahibi tarafından uygulanabilecek olup projelerde esas başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olması gerekmektedir.

Bu teklif çağrısı kısıtlı bir çağrı olacağından başvuru sahiplerinin başlangıçta sadece kavram belgelerini sunmaları gerekecektir. Proje tekliflerinin (kavram belgelerinin) son teslim tarihi  28 Nisan 2022 günü Brüksel saati ile 15:00’tir (Kıbrıs saati ile 16:00’dır).

Hibe başvuru rehberi, teklif çağrısı belgeleri ve örnek şablonlar 173620 referans numarasıyla aşağıdaki adreste mevcuttur:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=173620

Bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlere dair bilgilere www.abbilgi.euwww.facebook.com/ABBilgihttp://www.tcceugrantsupport.eu/en/ ve www.facebook.com/ABhibedestek adreslerindeki sayfalardan ulaşılabilecektir.

helpdesk.gst@niras.com adresine 31 Mart 2022 tarihine kadar e-posta göndererek yardım masası desteği talep edilebilecektir.

Bu girişim Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmaktadır.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) σε ολόκληρη την Κύπρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το όγδοο πρόγραμμα επιχορηγήσεων«Κυπριακή Κοινωνία των ΠολιτώνσεΔράση» αποσκοπεί στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, του διαλόγου και της συνεργασίας, καθώς και για την προώθηση των αξιών και των προτύπων της ΕΕ, μέσω δράσεων που συμβάλλουν στην προώθηση της επανένωσης της Κύπρου. Από το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει επτά προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την «Κυπριακή Κοινωνία των Πολιτών σε Δράση», συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ, και μία θεματική πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Μαζί κατά της εμπορίας ανθρώπων» ύψους 1  εκατ. ευρώ.

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από τρία τμήματα με διαφορετικές προτεραιότητες:

Το «Τμήμα 1 — Δικοινοτικές ερευνητικές δράσεις» θα συμβάλει στην αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιστημόνων των δύο κυπριακών κοινοτήτων μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων με επίκεντρο την Κύπρο.

Το «Τμήμα 2 — Δικοινοτικές δράσεις οικοδόμησης εμπιστοσύνης» αποσκοπεί στην προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κυπριακών κοινοτήτων όσον αφορά τις ακόλουθες προτεραιότητες: το περιβάλλον· την ειρήνη, τη συμφιλίωση και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης· τα ανθρώπινα δικαιώματα· και τον πολιτισμό ή τον αθλητισμό.

Το «Τμήμα 3 — Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα» θα στηρίξει δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στους ακόλουθους τομείς: το περιβάλλον· τα ανθρώπινα δικαιώματα· τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την προώθηση της δεοντολογικής δημοσιογραφίας· τη χρηστή διαχείριση σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ· και δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. 

Για το Τμήμα 1 έχει δεσμευθεί ποσό 500.000 ευρώ και οι αιτούντες μπορούν να ζητήσουν συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από 30.000 έως 100.000 ευρώ. Ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ διατίθεται για το Τμήμα 2 και 1 εκατ. ευρώ έχει δεσμευθεί για το Τμήμα 3, οι δε αιτούντες μπορούν να ζητήσουν συνεισφορά της ΕΕ από 50.000 έως 200.000 ευρώ για τα δύο αυτά τμήματα.

Για όλα τα τμήματα, η συνεισφορά της ΕΕ μπορεί να ανέρχεται από 60% έως 95% του συνολικού ποσού της προτεινόμενης δράσης. Οι αιτούντες και/ή οι συναιτούντες θα πρέπει να συγχρηματοδοτήσουν το υπόλοιπο μέρος των δαπανών.

Οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του Τμήματος 1 και του Τμήματος 2 θα πρέπει να υλοποιηθούν από τουλάχιστον δύο αιτούντες, έναν από την τουρκοκυπριακή κοινότητα και έναν από την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Πρόσθετοι συναιτούντες μπορούν να προέρχονται εκτός Κύπρου, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα «κριτήρια επιλεξιμότητας» των κατευθυντήριων γραμμών για τους αιτούντες επιχορήγηση (βλ. κατωτέρω). Οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του Τμήματος 3 μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από έναν αιτούντα, ενώ ο κύριος αιτών πρέπει να προέρχεται από την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι κλειστή και, ως εκ τούτου, οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν αρχικά μόνο υπομνήματα. Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων (υπομνημάτων) λήγει στις 28 Απριλίου 2022 στις 3:00 μ.μ., ώρα Βρυξελλών (4:00 μ.μ. ώρα Κύπρου).

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες επιχορήγηση και τα έγγραφα και τα υποδείγματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο, με αριθμό αναφοράς 173620:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=173620

Η πρώτη ενημερωτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 9 Μαρτίου 2022 με μετάφραση προς τα ελληνικά και τα τουρκικά. Για να εγγραφείτε στην εν λόγω ενημερωτική συνεδρία, παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT-CS-VIII@ec.europa.eu έως τις 7 Μαρτίου 2022.

Περαιτέρω ενημερωτικές συνεδρίες και σεμινάρια κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν εντός του Μαρτίου του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσεχείς συνεδρίες και τα σεμινάρια κατάρτισης θα είναι διαθέσιμες στις διευθύνσεις www.abbilgi.euwww.facebook.com/ABBilgihttp://www.tcceugrantsupport.eu/en/Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• και www.facebook.com/ABhibedestek.

Τεχνική υποστήριξη μπορεί να ζητηθεί γραπτώς έως τις 31 Μαρτίου του 2022 στην ακόλουθη διεύθυνση: helpdesk.gst@niras.com.

Η εν λόγω πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Paylaşın: