Sivil topluma yönelik 2.5 milyon euro tutarında 12 yeni hibe sözleşmesi imzalandı

Sivil topluma yönelik 2.5 milyon euro tutarında 12 yeni hibe sözleşmesi imzalandı

Avrupa Komisyonu, sivil topluma yönelik 2,5 milyon Euro tutarında 12 yeni hibe sözleşmesi imzaladı. 

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme katkı sağlamayı amaçlayan Yardım Programı (Yönetmelik (AK) 389/20061) kapsamında, 2007 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumun üstlendiği rolün güçlendirilmesi, AB değerlerinin teşvik edilmesi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında güven, diyalog ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplumun AB’ye daha geniş kapsamda entegre olması amaçlarıyla mali yardım sağlamaktadır. Avrupa Komisyonu, 2021 yılının son çeyreğinde, Kıbrıs Türk toplumundan çeşitli sivil toplum örgütleriyle toplam 1,8 milyon Euro tutarında 11 yeni hibe sözleşmesi ve İnsan Hakları Platformu’na 700.000 Euro tutarında doğrudan hibe desteği sağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. 

Bu yedinci Kıbrıs Sivil Toplumu İşbaşında teklif çağrısının amacı, sivil toplum örgütlerinin karar alma ve politika uygulama süreçlerine katılımlarının sağlanması, Kıbrıs toplumları arasındaki diyaloğun ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve hem yerel seviyede hem de AB düzeyinde değişimi etkilemeleri suretiyle anlamlı sosyo-ekonomik değişimler gerçekleştirmelerini teşvik etmektir. Önümüzdeki 2 ile 3 yıl içinde uygulanacak olan proje konuları arasında savunmasız grupların veya azınlık gruplarının insan haklarına erişimi, gençlerin ve kadınların güçlendirilmesi, hasta hakları, işçi hakları ve yaşlı hakları, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik savunuculuk, atık yönetimi, çevre okuryazarlığı ve aktivizm yer alacaktır.

Avrupa Komisyonu ayrıca, daha adil, eşitlikçi, demokratik ve kapsayıcı bir toplum geliştirmeyi amaçlayan hak temelli çok sayıda Kıbrıs Türk STÖ’lerini bir araya getiren İnsan Hakları Platformu ile de doğrudan bir hibe anlaşması imzaladı. Proje, önümüzdeki 2 yıl boyunca uygulanacak ve öncelikle insan ticaretiyle mücadele, mülteci hakları, LGBTİ+ hakları, örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü, alıkonulma koşulları ve işkence yasağı da dahil olmak üzere, karar alma süreçlerine demokratik katılım, konularına odaklanacaktır. İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Rum STÖ’leri, AB’den STÖ’ler ve STÖ ağları ile sinerji ve iş birliği geliştirecek ve platforma katılmaya ilgi duyan diğer hak temelli derneklere açık olacaktır.

Avrupa Komisyonu 2007’den bu yana Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında programı kapsamında toplam 14 milyon Euro bütçeli yedi teklif çağrısının yanı sıra 1 milyon Euro bütçeli İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele konulu tematik teklif çağrısı açmıştır. AB Yardım Programı, Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplumu destekleyerek insan onuruna ve insan haklarına saygı temelinde ve özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğüne dayalı daha adil bir toplumun gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sivil toplum hibe projeleri hakkında daha fazla bilgi için AB tarafından finanse edilen hibe destek ekibinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz https://www.tcceugrantsupport.eu/tr/ 

Kıbrıs Türk toplumunda sivil toplum örgütlerini desteklemek amacıyla AB tarafından finanse edilen teknik destek projesi hakkında daha fazla bilgi için Sivil Alan’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://civicspace.eu 

Paylaşın: