The Active Citizens Fund Cyprus – Sivil Toplum Örgütleri için çağrı

The Active Citizens Fund Cyprus – Sivil Toplum Örgütleri için çağrı

The Active Citizens Fund Cyprus, Sivil Toplum Örgütleri için toplam 1.165.000 Euroluk fon için açık bir çağrı başlattı.

Çağrı, aşağıdaki iki ana hedefe odaklanmaktadır: (i) sivil toplumu ve aktif vatandaşlığı güçlendirmek ve (ii) savunmasız grupları güçlendirmek.

Çağrının ana öncelikleri şunlardır:

1. Sivil toplum sektörünün kapasitesinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi

2. Yetersiz hizmet verilen coğrafi bölgelere ve hedef gruplara erişimin sağlanması

3. İki toplumlu işbirliğini aktif olarak desteklemek ve kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek

Program aynı zamanda gençleri içeren faaliyetleri ve gençlik kuruluşları ve gençlerle ortaklıkları teşvik etmektedir.

Sivil Alan ekibi, destekmasası hizmetimiz aracılığıyla size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacaktır. Diğerlerinin yanı sıra, Kıbrıslı Rum STÖ’lerin Kıbrıslı Türk ortaklar bulmasına yardımcı olabiliriz.

Çağrının son başvuru tarihi 5 Kasım 2021, saat 13:00 (Kıbrıs saat dilimine göre).

Bilgi ve uygulama yönergeleri için lütfen başvurun:

https://activecitizensfund.cy/en-us/Open-Calls/Open-Calls-2021

Aktif Vatandaşlar Fonu, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’in (bağış yapan ülkeler) Orta ve Güney Avrupa’daki 15 AB ülkesine ve Baltık’a (yararlanıcı ülkeler) yaptığı katkının bir parçasıdır. Program, sivil toplum sektörünün Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) genelinde demokratik yönetişim, insan hakları ve sosyal uyumu sağlamada oynadığı temel rolü kabul etmektedir.

Paylaşın: