Sivil Alan Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi düzenledi.

Sivil Alan Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi düzenledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Teknik Destek projesi Sivil Alan, 30 Mart 2023 tarihinde Dayanışma Evi’nde 8 STÖ’den 11 katılımcının katılımıyla Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi düzenledi.

Atölye, sivil toplum örgütlerine (STÖ’ler) politikalarında, eylemlerinde ve günlük faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet bakış açısının ana akımlaştırılması konusunda yardımcı olmayı amaçladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkıdır ve barışçıl, adil, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için vazgeçilmezdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için proaktif ve bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır ve toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması bu hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olabilecek bir stratejidir.

Atölye kolaylaştırıcıları, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasının ne olduğunu açıklamadan önce, toplumsal cinsiyet kavramını, toplumsal cinsiyetin bileşenlerini şemsiye kavram altında görsel olarak açıklayan Cinsiyet Kurabiyesi (Genderbread Person) aracını kullanarak anlattılar: biyolojik cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi

Ardından toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında sağlanmasını ve sürdürülmesini amaçlayan bir kavram olarak toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasını açıkladılar.  Kavram, AB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2020-2025’te “tüm politika alanlarında, politika oluşturmanın her düzeyinde ve aşamasında toplumsal cinsiyet bakış açısının dahil edilmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Bir sivil toplum örgütünde toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması, tüm üyeler için güvenli bir alan yaratılmasını, görüşlerine eşit değer verilmesini ve karar alma süreçlerine dahil edilmesini, tüm cinsiyetlerin karar alma organlarına eşit şekilde dahil edilmesini içerir. STÖ’ler öncelikle kendi kuruluşlarında anlamlı bir eşitlik sağlamak ve toplumu dönüştürmeye yardımcı olmak amacıyla toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasını benimsemelidir. Ataerkil normların yeniden üretilmemesi için sorumluluklarının bilincinde olmalıdırlar.

Kolaylaştırıcılar ayrıca toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasının ne OLMADIĞINI da açıkladılar: Sadece katılan kadın sayısını artırmaya odaklanmak değildir, sadece kadınların harekete geçmesi veya faydalanması gereken bir kadın meselesi olarak anlaşılmamalıdır, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda iyi yazılmış demeçlerde bulunup uygulamamak anlamına gelmez, vb.

Atölye, Sivil Alan tarafından Kasım 2022’de düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi programına katılan iki aktivist tarafından yürütüldü. Sivil Alan, gelecek atölye ve eğitimlere daha fazla aktivist eğitmeni dahil edecek.

Sivil Alan, STÖ’ler için geliştirilen ve bir yıl önce lansmanı yapılan Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu’nun basılı versiyonunu dağıttı. Kılavuzun elektronik kopyası Sivil Alan web sitesinden indirilebilmekte, basılı kopyaları ise Sivil Alan ofisinden temin edilebilmektedir. Sivil Alan, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasına yönelik önlemleri uygulamak isteyen STÖ’lere talep edilmesi hâlinde özel destek sağlayabilir. 


Sivil Alan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplam bütçesi 3,499,550 Avro olan bir projedir. Amacı, Kıbrıs Türk toplumunda demokratik değişimleri ve güven artırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplum oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Paylaşın: