UniteCyprusNow – UCN

Kayıt yaptırmadan çalışan Platform veya Ağ | Barış/Uzlaşı

Adres

Bölge

Nicosia - Toplumlar Arası

Telefon

Unitecyprusnow@gmail.com

Başkan / Temsilci

Sosyal Medya

UniteCyprusNow | UniteCyprusNow | UniteCyprusNow

Web Sitesi

Unitecyprusnow.com

İletişim Kişisi

Kemal Baykalli

İletişim Kişisi Telefon

090 548 862 97 76

İletişim Kişisi E-posta

kbaykalli@gmail.com

Hayır Kurumu

Hayır

Yardım Toplayabiliyor mu?