Gençliğin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu

Gençliğin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu

“Gençliğin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu”, Sivil Alan Projesi kapsamında hazırlanmış bir belgedir. Bu rapor tematik ortak konulara ilişkin kılavuzların bir parçasıdır. Bu kılavuz, STÖ'lerin gençlerin kapsanması konusundaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Gençliğin…
Youth Mainstreaming Guideline

Youth Mainstreaming Guideline

“Youth Mainstreaming Guideline”, is a document produced within the context of the Civic Space Project. This report is part of the guidelines on thematic cross-cutting issues. This guideline aims to…