Adsız – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu

Adsız – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu

Sivil Büyü Makaleleri

<- Kütüphaneye geri dön

Sivil toplum için elverişli ortamı iyileştirecek tedbirler dahil olmak üzere, STÖ’lerin topluma karşı hesap verebilirliklerini ve görünürlüklerini artırmak.

İndir