Kıbrıs’ın kuzey kesiminde 2016’dan bu yana Sivil Toplum Ortamındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde 2016’dan bu yana Sivil Toplum Ortamındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Elverişli Ortam

“Kıbrıs’ın kuzey kesiminde 2016 yılından bu yana Sivil Toplum Ortamındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, Sivil Alan Projesi kapsamında Aralık 2020’de hazırlanan bir rapordur.  Bu, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki sivil toplum ortamına ilişkin 2016 yılında yapılan değerlendirmenin bir devamıdır. Çalışmanın üç ana alanındaki değişiklikleri açıklar: tescil ve faaliyet, finansal ortam ve STÖ’lerin yerel organlarla işbirliği. Çalışma, meydana gelen değişiklikleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu analiz, sivil toplum ve Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa norm ve standartlarına yakınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İndir