Assessment of the Civil Society Environment in the northern part of Cyprus

Assessment of the Civil Society Environment in the northern part of Cyprus

Elverişli Ortam

“Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Sivil Toplum Ortamı Değerlendirmesi”, Sivil Alan Projesi kapsamında Aralık 2017’de hazırlanan bir rapordur. Değerlendirmenin amacı, STÖ’lerin faaliyet gösterdiği ortamı analiz etmek ve bu ortamın ne ölçüde elverişli ve en iyi Avrupa standartlarına uygun olduğunu belirlemektir. Değerlendirme üç ana alanı kapsamaktadır: STÖ’lerin tescili ve faaliyette bulunması, mevcut vergi avantajları ve STÖ’leri destekleyen diğer finansal mekanizmalar ile STÖ’lerle idare arasındaki kurumsal ilişkilerin yanı sıra işbirliği mekanizmaları. Bu değerlendirme, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki STÖ sektörünün genel durumunu göstermeyi amaçlamaktadır.

İndir - TR İndir - EN