Tarihi Eserlerimizin Farkındalık Yaratılarak Korunması – Oya Kutsal

Tarihi Eserlerimizin Farkındalık Yaratılarak Korunması – Oya Kutsal

Sivil Büyü Makaleleri

Sivil toplum için elverişli ortamı iyileştirecek tedbirler dahil olmak üzere, STÖ’lerin topluma karşı hesap verebilirliklerini ve görünürlüklerini artırmak.

İndir