Protecting Our Historical Artifacts Through Awareness Raising - Oya Kutsal

Tarihi Eserlerimizin Farkındalık Yaratılarak Korunması – Oya Kutsal

άρθρο Grow Civic

<- Kütüphaneye geri dön

Sivil toplum için elverişli ortamı iyileştirecek tedbirler dahil olmak üzere, STÖ’lerin topluma karşı hesap verebilirliklerini ve görünürlüklerini artırmak.

İndir