Ekoloji Ana Akımlaştırılma Kılavuzu Yayımlandı!

Ecology Mainstreaming Guideline Published!

Ekoloji Ana Akımlaştırılması Kılavuzu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Yardım Projesi tarafından hazırlanmıştır. Sivil Alan Projesi'nin amaçlarından biri STÖ'lerin kapasitelerini güçlendirmek, demokratik değişime yönelik savunuculuk faaliyetlerinde hak…