Gender Mainstreaming Guideline

“Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma Kılavuzu”, Sivil Alan Projesi kapsamında hazırlanmış bir belgedir. Bu rapor tematik ortak konulara ilişkin kılavuzların bir parçasıdır. Kılavuz, STÖ’lerin LGBTİ+ hakları da dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Kılavuz, uluslararası çerçeve ve arka plan ardından anahtar kavramlar ile başlar, ve konuya kısa bir giriş yapılır. Kılavuz, STÖ’lerin politikalarında, planlamalarında ve günlük faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği önlemleri uygulamalarına yönelik bir kendin yap aracıdır. Alınabilecek önlemlerin bir listesini ve STÖ’lerin durumunu ve ilerlemesini izlemek için bir kontrol listesi sağlar. Kılavuz, STÖ’leri hedefler, ancak toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma ile ilgilenen herhangi bir özel veya kamu kuruluşu tarafından da kullanılabilir.

İndir - TR İndir - EN
← Geri dön