İnsan Hakları Platformu Derneği – İHP

Σύνδεσμος | ανθρώπινα δικαιώματα

Adres

Girne Caddesi/ no. 168/ Lefkoşa

District

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Telefon

05338316009

E-posta

info@ihpcy.eu

Başkan / Temsilci

Emete İmge

Social Media

Web Sitesi

www.insanhaklariplatformu.eu

İletişim Kişisi

Ahmet Sedat Tözün - İletişim Sorumlusu

Contact Person Telephone

05338468622

İletişim Kişisi E-posta

ahmet@ihpcy.eu

Charity

Hayır

Do you own legal charity status?

Hayır