İnsan Hakları Platformu Derneği – İHP

Dernek | İnsan Hakları

Adres

Girne Caddesi/ no. 168/ Lefkoşa

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Telefon

05338316009

E-posta

info@ihpcy.eu

Başkan / Temsilci

Emete İmge

Sosyal Medya

Web Sitesi

www.insanhaklariplatformu.eu

İletişim Kişisi

Ahmet Sedat Tözün - İletişim Sorumlusu

İletişim Kişisi Telefon

05338468622

İletişim Kişisi E-posta

ahmet@ihpcy.eu

Hayır Kurumu

Hayır

Yardım Toplayabiliyor mu?

Hayır