Sustainable Cyprus

Μη εγγεγραμμένη Πρωτοβουλία | περιβάλλον/φύση/οικολογία

Μοιραστείτε το:

Adres

Tuna Sokak, No:32, Deniz Apt., D:6, Köşklüçiftlik

District

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Telefon

+ 90 392 2285168

Başkan / Temsilci

Ural Ünlücayaklı

Social Media

İletişim Kişisi

Ural Ünlücayaklı

Contact Person Telephone

+ 90 542 8821315 , + 90 533 8727191

İletişim Kişisi E-posta

unlucayakli@yahoo.com

Charity

Hayır

Do you own legal charity status?

Hayır