Sustainable Cyprus

Kayıt yaptırmadan çalışan inisiyatif | Çevre/Doğa/Ekoloji

Adres

Tuna Sokak, No:32, Deniz Apt., D:6, Köşklüçiftlik

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Telefon

+ 90 392 2285168

Başkan / Temsilci

Ural Ünlücayaklı

Sosyal Medya

İletişim Kişisi

Ural Ünlücayaklı

İletişim Kişisi Telefon

+ 90 542 8821315 , + 90 533 8727191

İletişim Kişisi E-posta

unlucayakli@yahoo.com

Hayır Kurumu

Hayır

Yardım Toplayabiliyor mu?

Hayır