Selen Lermioğlu Yılmaz

Kapasite Geliştirme Uzmanı

Demokrasi ve yönetişim alanlarında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Selen, özellikle sivil toplum, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve uzlaşı, insan hakları, yasal reformu, politika geliştirme ve politika diyaloğu konularına odaklanmaktadır. Selen, Türkiye, Kıbrıs, Gambiya, Batı Balkanlar ve Ermenistan da dâhil olmak üzere birçok ülkede çeşitli teknik destek ve hibe projelerinde uzman, danışman, eğitmen, kolaylaştırıcı veya proje koordinatörü olarak çalışmıştır. Selen, ayrıca, STÖ’ler ve kamu kuruluşlarının da içinde bulunduğu çok çeşitli paydaşlar için stratejik planlama, savunuculuk, örgüt yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, proje tasarımı ve yönetimi gibi konularda birçok atölye çalışması gerçekleştirmiştir. Selen sivil toplum için elverişli bir ortamın oluşturulması ve bu amaca yönelik olarak yasal ve mali çerçeve ve standartların, sivil toplum ve kamu sektörü arasındaki diyaloğun ve katılımcı karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda geniş bir uygulama deneyimine sahiptir. 7 yılı aşkın bir süredir Kıbrıs’ta sivil toplum ve uzlaşı projelerinde çalışmaktadır.

Paylaşın: