Sivil Alan Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Atölyesi’ni düzenledi

Sivil Alan Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Atölyesi’ni düzenledi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek projesi, 20 Mart 2023 tarihinde Dayanışma Evi konferans salonunda 12 STÖ’den 16 katılımcıyla Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Atölyesi’ni düzenledi.

Sivil Alan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplam bütçesi 3.499.550 Euro olan bir projedir. Amacı, Kıbrıs Türk toplumunda demokratik değişimleri ve güven artırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun inşasına katkıda bulunmaktır.

Hak temelli yaklaşımın ana akımlaştırılması, hak sahiplerini aktif yurttaşlar olmaya ve haklarını savunmaya teşvik eder. Hakların geliştirilmesi ve daha iyi uygulanması için görev üstlenenlerle sivil katılım, hak temelli yaklaşımın odaklandığı ana alanlardan biridir.

Sivil Alan, bu atölye aracılığıyla hak temelli yaklaşım(HTY) konusunda farkındalık yaratmaya devam etmeyi ve STÖ’lerin HTY’ı bakış açılarına ve uygulamalarına entegre etme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle, Sivil Alan, HTY kavramını açıklayan ve STÖ’lere HTY’ı benimseme çabalarında rehberlik etmek için bazı pratik adımlar ve önlemler öneren yakın zamanda yayınlanan Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Kılavuzunu sundu.

Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Kılavuzu, Sivil Alan tarafından STÖ’ler için kesişimsel konularda geliştirilen beş kılavuzdan biridir. Tüm set Sivil Alan’ın dijital kütüphanesinde mevcuttur: Ekoloji, Cinsiyet, Gençlik, Erişilebilirlik ve Hak Temelli Yaklaşım Ana Akımlaştırılması Kılavuzları.Paylaşın: