Sivil Büyü Geliyor

Sivil Büyü Geliyor

Sivil Büyü’nün büyüsü için bizi takip edin.

Sivil Büyü, aktivistlerin, örgütlü yurttaşların ve yurttaş inisiyatiflerinin, platformların, networklerin ve Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ’lerin) hayata geçirdiği hak temelli eylemlere ve toplum yararına yapılan çalışmalarına yenilikçi, esnek, katılımcı, şeffaf ve erişilebilir bir desteğin doğrudan sağlanabilmesi amacıyla, Sivil Alan projesi kapsamında ayni bir sivil toplum destek yöntemi olarak geliştirilmiştir.

Sivil Büyü 2016 yılından beri uygulanmaktadır. 2016-2020 yılları arasında Sivil Büyü programına 199 destek talebinde bulunmuş, aktivistlerin, örgütlü yurttaşların, ağların, platformların ve STÖ lerin uyguladığı 92 çalışmaya destek sağlanmıştır. Aralık 2020’de başlayan yeni Sivil Alan Projesi kapsamında, Sivil Büyü programının Ekim 2021 ile Mart 2023 arasında destek sağlaması beklenmektedir.

Sivil Büyü Programının amaçları:

●  Demokrasi ve insan haklarının desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla hak temelli çalışmaların ana akımlaştırılması ve aktivistler, yurttaş inisiyatifleri ve STÖ’ler de dâhil olmak üzere hak temelli çalışan aktörlerin desteklenmesi.

●  STÖ’lerin özellikle hak temelli çalışmalar, görünürlük/iletişim, savunuculuk ve kurumsal sürdürülebilirlik konularında kapasitelerinin güçlendirilmesi ve hak temelli bir gündeme sahip yeni inisiyatiflerin veya örgütlerin oluşturulmasının desteklenmesi.

●  Çok toplumlu diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi ve/veya hak temelli yaklaşım ile AB değer ve ilkeleri doğrultusunda tek veya çok toplumlu tematik veya çapraz tematik koalisyonların geliştirilmesinin desteklenmesi.

●  Ortak hak temelli gündemler veya çalışmalara yönelik olarak AB Üye Devletleri veya IPA bölgesinde yer alan STÖ’ler ile ağ faaliyetleri ve ortaklıkların teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi.

Sivil Alan ekibi, eylem tasarımlarını geliştirmede, potansiyel ortakları belirlemede veya hak temelli yaklaşımı entegre etmede STK’lara ve aktivistlere isteğe bağlı, kişiye özel destek masası desteği sağlar.


Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Paylaşın: