Sivil Toplum için Elverişli Ortam Çalıştayı

Sivil Toplum için Elverişli Ortam Çalıştayı

Sivil Alan, İnsan Hakları Platformu ve Sivil Toplum İnisiyatifi derneği (SİTİ) ile birlikte 27 Haziran Pazartesi günü, 16:30 – 19:00 arası Kıbrıs Türk Ticaret Odası konferans salonunda sivil toplum için bir elverişli ortam çalıştayı düzenliyor.

Çalıştay, STÖ’ler ile istişare içinde, dernekler hakkındaki yasal mevzuatın uygulanmasını iyileştirmek için zorluk ve önerileri (i) ve karar alma sürecine STÖ’lerin katılımı (ii) için sunulması gereken standartları belirlemeyi hedefliyor.

Buna ek olarak, çalıştay sırasında SİTİ, Mart 2022’de yapmış oldukları elverişli ortam anketinin sonuçlarını paylaşacak. Bu araştırmaya 53 sivil toplum örgütü katıldı.

Bu çalıştay, Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplumun değişimine ve elverişli ortamın uygulanışına destek sağlamayı hedefler. Bu sebeple Sivil Alan, yerel organlar ve STÖ’lerin aşağıda belirtilen çabalarına teknik destek sağlar:

–        Güçlendirilmiş diyalog ve iş birliği için kapasite güçlendirme

–        Karar alma süreçlerine katılım için mekanizmalar oluşturmak

–       Dernekler hakkındaki yasal mevzuatın daha iyi uygulanması için araç ve kapasitelerini geliştirmek

Bu çalıştaya katılmak için kayıt gereklidir

Paylaşın: