Sivil Toplum Örgütleri için Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesine Davetlisiniz!

Sivil Toplum Örgütleri için Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesine Davetlisiniz!

Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Sivil Alan toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkıda bulunmak için 23 Mart 2022 Çarşamba günü 15:00 – 17:30 arası çevrim içi bir atölye düzenliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınların, LGBTI+’ların ve onların öz örgütlenmelerinin değil, toplumun her kesiminin ve hangi konuda çalışıyor olursa olsun tüm örgütlerin ve kurumların sorumluluğu olduğu kabulünden yola çıkarak, yapacağımız atölyede, STÖ’lerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl ana akımlaştırılabileceğini konuşmayı umuyoruz. 

Atölyede ayrıca kısa süre önce hazırlamış olduğumuz Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma Kılavuzu’nu da paylaşacağız. Bu Kılavuz, başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, kurumların politikalarına, planlamalarına ve olağan gündelik çalışmalarına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin entegre edilmesi için somut önlemler ve adımlar içermektedir. Önerilen bu önlem ve adımları örgütünüzde uygulayıp uygulamadığınızı değerlendirmek ve muhtemel eksiklerinizi tamamlamak için strateji geliştirme olanağı sağlayacağını umduğumuz bir Kontrol Listesi de Kılavuz’da sunulmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirip iyileştirmek isteyen tüm sivil toplum örgütlerini atölyemize bekliyoruz.

Paylaşın: