Tematik Etkinlikler

Tematik Etkinlikler Nedir?

Tematik konferanslar, seminerler ve forumlar, STÖ’lerin ilgilendiği konularda bilgi ve teknik becerileri geliştirmek için güçlü araçlardır. Konferanslar çok sayıda katılımcıya ev sahipliği yaparken, diğer AB ülkelerinden veya uluslararası kuruluşlardan uzmanlar yer alırken, seminer ve forumlar daha küçük ölçekli ve daha odaklanmış etkinliklerdir.

Farklı kapasite geliştirme araçlarının tamamlayıcı özellik taşıdığına inanan Sivil Alan, tüm toplumlardan STÖ’ler ve aktivistler için düzenli olarak tematik konferanslar, seminerler ve forumlar düzenleyerek STÖ’lerin ve aktivistlerin bilgi ve becerilerini güçlendirmelerinin ve işbirliğini artırmalarının önünü açmaktadır.

Şimdiye kadar neler yaptık?

Sivil Alan şu ana kadar STÖ’lere yönelik elverişli ortam (19 Ekim 2016), STÖ’lerde şeffaflık ve hesap verebilirlik (1 Mart 2018) ve ifade özgürlüğü (7 Haziran 2018) konularında 3 uluslararası tematik konferans düzenlemiştir.

Sivil Alan, gerçekleştirmiş olduğu konferansların yanı sıra, sosyal inovasyon ve inkübasyon (Eylül 2016), ifade özgürlüğü (Haziran 2018), şeffaflık ve dürüstlük analizi (Ekim 2019) konularında da 3 tematik seminer düzenlemiştir.

Ayrıca, Sivil Alan, talep temelinde tematik çalışma gruplarına özel teknik destek sağlamıştır. İnsan ticaretiyle mücadele, sivil toplum için elverişli ortamın oluşturulması ve iki toplumlu çevre ağı grubundan oluşan üç tematik çalışma grubunu sürekli olarak desteklemek amacıyla çeşitli araçlar kullanılmıştır (örneğin, çalışma ziyaretleri, toplantı kolaylaştırıcılığı, kaynak sağlama, ortaklık ve ağ oluşturma desteği). 

Sonuçlar
 • 3 uluslararası tematik konferans
 • 3 tematik seminer
 • 16 sivil toplum forumu
 • Sivil toplum, medya ve yerel organlardan 725 katılımcı
 • 3 tematik çalışma grubuna sürekli destek (insan ticaretiyle mücadele, sivil toplum için elverişli ortamın oluşturulması ve iki toplumlu çevre ağı) ve 13 tematik çalışma grubu toplantısında kolaylaştırıcılık desteği
Yaklaşan etkinlikler

Haziran 2023’e kadar konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenmeye devam edecektir. Bu etkinliklerin odaklanacağı tematik konuların gösterge niteliğindeki listesi aşağıdaki gibidir:

 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar)
 • Uluslararası İnsan Hakları mekanizmaları
 • Akademi ve sivil toplum arasında işbirliği
 • Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)
 • Belirsizlik zamanlarında sivil toplumun dayanıklılığı
 • Kamu politikası ve bütçe izleme, raporlama ve savunma
 • Sivil toplumun politika süreçlerine katılımı.

Ayrıca, Sivil Alan, talebe göre mevcut ve yeni tematik çalışma gruplarını desteklemeye devam edecektir.