Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi

Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi, Dayanışma Evi’nde 30 Mart’ta 16:00 ile 19:00 saatleri arasında Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi düzenliyor. Atölye, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair anlayışın geliştirilmesini, bu yaklaşımın politika, eylem, ve günlük faaliyet seviyelerinde sivil toplum örgütleri (STÖler) tarafından ana akımlaştırılmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Atölye İngilizce gerçekleştirilecektir. Talep edilmesi halinde işaret dili tercümesi sağlanacaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkı olmanın yanı sıra, barışçıl, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünyanın kurulması için de gereklidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumda anlamlı bir değişimin gerçekleşebilmesi için pro­aktif ve sürdürülebilir eylem gerektiren bir bakış açısıdır. Toplumsal cinsiyetin ana akım­laştırılması ise hayatımızın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmayı ve bunu sürdürmeyi amaçlayan bir kavramdır.

Atölyede, hazırlamış olduğumuz Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu’nu paylaşacağız. Bu Kılavuz, sivil toplum örgütlerinin politikalarına, planlamalarına ve olağan gündelik çalışmalarına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin entegre edilmesi için somut önlemler ve adımlar içermektedir. Önerilen bu önlem ve adımları örgütünüzde uygulayıp uygulamadığınızı değerlendirmek ve muhtemel eksiklerinizi tamamlamak için strateji geliştirme olanağı sağlayacağını umduğumuz bir Kontrol Listesi de Kılavuz’da sunulmaktadır. Buna ek olarak, atölyenin ardından, toplumsal cinsiyet kavramının ana akımlaştırılması için daha detaylı bir rehberliğe ihtiyaç duyan STÖ’ler için, Sivil Alan özel koçluk desteği de sunacaktır.

Sivil Alan, 3,499,550 Euro total bütçe ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumu (KTt) bünyesinde demokratik değişim ve güven arttırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir Teknik Destek Projesi’dir.Paylaşın: