Yeni Sivil Büyü Programı Başlıyor!

Yeni Sivil Büyü Programı Başlıyor!

Sivil Büyü tekrar açılıyor! 25 Aralık 2023 tarihini takviminize kaydedin ve daha fazla bilgi almak için Sivil Alan ekibinden randevu almayı unutmayın!

Önceki dönemini başarıyla tamamlamasının ardından, Sivil Büyü Programı 25 Aralık 2023 itibarıyla yeniden destek taleplerine açılıyor. Takviminize not edin ve büyük gün için hazır olun!

2016 ile 2023 yılları arasında, kısa aralar dışında sürekli devam eden aktif yurttaşlık mekanizmamız Sivil Büyü, aktivistler ve sivil toplum örgütleri tarafından yönetilen hak temelli, toplum yararı güden girişimlere esnek, şeffaf ve kolay erişilebilir destek sağladı. Bugüne dek, 279 destek talebi alındı ve yaklaşık 320,000 EUR tutarında destek 116 çalışmanın başarıyla uygulanması için tahsis edildi.

Sağlanan desteğin bütüncül olması amacını güden Sivil Alan ekibi, Sivil Büyü Programı’ndan yararlanmak isteyenlerin bilgi ve rehberlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Programın tüm aşamalarına dair destek sağlamak için Sivil Alan ekibi hazırdır. Bugüne dek talep öncesi ve uygulama dönemlerine ilişkin 3,596 destek masası talebi, ekibimiz tarafından özenle karşılanmıştır.

Sivil Büyü Programı, büyük ölçekli AB veya diğer donör hibelerine erişimi olamayan taban örgütlerinin, yerel örgütlerin ve aktivistlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve sivil toplumun kapasitesini artırmak amacı güden pratik bir kapasite güçlendirme aracıdır.

Sivil Büyü Programı’nın hedefleri çeşitlidir ve yeni hak temelli girişim/örgütlerin oluşturulması, mevcut sivil toplum kapasitesinin artırılması, tematik koalisyonların oluşturulması, demokrasi, temel insan hakları, AB değerleri ve ilkelerinin korunması ve teşvik edilmesi gibi öncelikleri içerir. Program, ayrıca etkileşimi artırmayı, görünürlüğü, diyalogu ve iş birliğini teşvik etmeyi ve güçlendirilmiş ve sürdürülebilir hak temelli eylemlilik için örgütlerin kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sivil Büyü Programı’nın yeni dönemi, 25 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 31 Temmuz 2025 tarihine kadar destek taleplerine açık olacaktır. Aktivistlere, sivil toplum platformlarına, ağlara, girişimlere, gruplara, derneklere, vakıflara, kar amacı gütmeyen şirketlere, sendikalara, yerel kooperatiflere, mesleki örgütlere ve daha fazlasına nasıl fayda sağlayabileceğine dair daha fazla bilgi için bize ulaşın ve destek masası randevunuzu alın. Tescil edilmiş veya edilmemiş, gerek yerel gerekse toplumlar arası düzeyde olsun, yakında açılacak olan Program, farklı konular, sektörler ve toplumlar nezdinde olumlu etki yaratmak için tasarlandı.

Sivil Büyü Programı, hedef ve ihtiyaç odaklı yaklaşımıyla uyumlu biçimde, sivil toplum aktörlerinin farklı ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, her biri değişik kriterler içeren toplam 6 farklı destek paketi içermektedir.

AKTİVİST

Bu destek paketi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki aktivistlere veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nden aktivistler ile Kıbrıs’ın kuzeyinden aktivistlerin ortaklıklarına açıktır.

Aktivist desteği için maksimum bütçe tahsisi Kıbrıs’ın kuzeyinden aktivistler için 2,500 EUR’dur.

Eğer talep, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden aktivist ortaklığı içeriyorsa tahsis maksimum 4,000 EUR’dur.

Çalışmaların süresi 4 ila 10 ay arasında olmalıdır.

Destek sahipleri en fazla 8 uzmanlık günü kullanılabilir.

TOHUM

Bu destek paketi, yeni kurulmuş veya daha önce AB hibesi veya Sivil Büyü desteği almamış tescilli veya tescil yaptırmadan çalışan sivil toplum örgütlerine veya çok toplumlu inisiyatiflere açıktır.

Toplum yararı gütmeyen STÖ’ler SADECE toplum yararı güden STÖ’lerle ortaklık yapmaları durumunda destek alabilirler.

Maksimum bütçe tahsisi 3,000 EUR’dur.

Çalışma süresi 4 ila 10 ay arasında olmalıdır.

Destek sahipleri en fazla 8 uzmanlık günü kullanılabilir.

KÖKLER

Bu destek paketi, kapasitesi bir noktaya kadar gelişmiş tescilli veya tescil yaptırmadan çalışan sivil toplum örgütlerine veya çok toplumlu inisiyatiflere açıktır.

Toplum yararı gütmeyen STÖ’ler SADECE toplum yararı güden STÖ’lerle ortaklık yapmaları durumunda destek alabilirler.

Maksimum bütçe tahsisi 5,000 EUR’dur.

Aksiyon süresi 4 ila 10 ay arasında olmalıdır.

Destek sahipleri en fazla 8 uzmanlık günü kullanılabilir.

BÜYÜME

Bu destek paketi, daha önce Sivil Büyü destekli bir çalışma veya AB hibe projesini başarıyla tamamlayan tescilli veya tescil yaptırmadan çalışan STÖ’ler veya çok toplumlu inisiyatiflere açıktır.

Toplum yararı gütmeyen STÖ’ler SADECE toplum yararı güden STÖ’lerle ortaklık yapmaları durumunda destek alabilirler.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden STÖ’ler SADECE Kıbrıs’ın kuzeyinden bir STÖ ile ortaklık yapmaları durumunda destek alabilirler.

Maksimum bütçe tahsisi 10,000 EUR’dur.

Eğer talep, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs’ın kuzeyinden STÖ’lerin ortaklığıyla yapılırsa, bütçe tahsisi maksimum 12,000 EUR’dur

Aksiyon süresi 6 ila 12 ay arasında olmalıdır.

Destek sahipleri en fazla 10 uzmanlık günü kullanılabilir.

SİNERJİ

Bu destek paketi, Kıbrıs’taki paydaşlarla ortaklık, iş birliği ve koalisyon kurmak isteyen tescilli veya tescil yaptırmadan çalışan STÖ’ler veya çok toplumlu inisiyatiflere açıktır. Paydaşlar, diğer STÖ’ler, akademi, yerel kurumlar, işletmeler vb. olabilir.

Toplum yararı gütmeyen STÖ’ler SADECE toplum yararı güden STÖ’lerle ortaklık yapmaları durumunda destek alabilirler.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden STÖ’ler SADECE Kıbrıs’ın kuzeyinden bir STÖ ile ortaklık yapmaları durumunda destek alabilirler.

Maksimum bütçe tahsisi 5,000 EUR’dur.

Eğer talep, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs’ın kuzeyinden STÖ’lerin ortaklığıyla yapılırsa, bütçe tahsisi maksimum 6,000 EUR’dur.

Aksiyonların süresi 4 ila 10 ay arasında olmalıdır.

Destek sahipleri en fazla 8 uzmanlık günü kullanılabilir.

HAREKETLİLİK

Bu destek paketi, diğer AB Üye Devletleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu veya IPA ülkelerindeki STÖ’ler ile çalışma ziyaretleri düzenlemek, uluslararası veya AB çapında etkinliklere katılmak, ağ kurma faaliyetleri gerçekleştirmek gibi çalışmalar yapmak isteyen tesilli veya tescil yapmadan çalışan STÖ’ler veya çok toplumlu inisiyatiflere açıktır.

Toplum yararı gütmeyen STÖ’ler SADECE toplum yararı güden STÖ’lerle ortaklık yapmaları durumunda destek alabilirler.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden STÖ’ler SADECE Kıbrıs’ın kuzeyinden bir STÖ ile ortaklık yapmaları durumunda destek alabilirler.

Maksimum bütçe tahsisi 12,000 EUR’dur.

Eğer talep, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki STÖ’lerin ortaklığıyla yapılırsa, bütçe tahsisi maksimum 15,000 EUR’dur.

Aksiyonların süresi 6 ila 12 ay arasında olmalıdır.

Destek sahipleri en fazla 8 uzmanlık günü kullanılabilir.

Sivil Alan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplam bütçesi 3,499,550 Euro olan bir projedir. Projenin amacı, Kıbrıs Türk toplumunda demokratik değişimleri ve güven yaratıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Paylaşın: