Çok Toplumlu Çalışmalar

Çok Toplumlu Çalışmalar Nedir?

Kıbrıs’taki sivil toplum, engellere rağmen, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları ile Kıbrıs’ta yaşayan bütün diğer toplumlar arasında diyalog ve işbirliği alanlarının yaratılmasında kilit bir role sahiptir.

Bu nedenle, Sivil Alan, aralarında insan hakları, çevrenin korunması, LGBTİ hakları gibi farklı alanlarda çalışan iki toplumlu grupları destekleyerek ortak menfaatin bulunduğu konularda çok toplumlu çalışmaları teşvik etmektedir. Sivil Alan, ayrıca, her faaliyette, eğitim, destek masası, Sivil Büyü desteği, çalışma ve deneyim paylaşımı ziyaretlerinde çok toplumluluk ve kesişimsellik yaklaşımını desteklemeye çalışmaktadır.

Şimdiye kadar neler yaptık?

Desteklenen 116 Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM) çalışmasından 64’ü barış ve uzlaşıyı ve/veya iki toplumlu ortaklığı hedeflemiştir.

Sivil Alan arabuluculuk konusunda 1 eğitim düzenlemiş, barış diyaloğunun kolaylaştırılmasında da 4 eğitim düzenlemiştir. Bu eğitimlere yaklaşık 90 kişi katılmıştır.

Sivil Alan, adanın her iki tarafına, çoğunlukla çevre ile ilgili konularda çok sayıda iki toplumlu bilgi paylaşımı ziyareti düzenlemiştir.