Πολυκοινοτική εργασία

Τι είναι Πολυκοινοτική εργασία

Παρά τα εμπόδια, η κοινωνία των πολιτών στην Κύπρο έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη δημιουργία χώρων διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Τουρκοκυπριακής και της εΕλληνοκυπριακής κοινότητας και κάθε άλλης κοινότητας που ζει στην Κύπρο.

Ως εκ τούτου, το Civic Space προωθεί την πολυκοινοτική εργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, στηρίζοντας τις δικοινοτικές ομάδες που ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ. Το Civic Space επιδιώκει επίσης την πολυκοινοτική και διατομεακή προσέγγιση σε κάθε δραστηριότητα: κατάρτιση, υπηρεσία βοήθειας (Help Desk), πρόγραμμα στήριξης σε είδος Grow Civic, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ανταλλαγή επισκέψεων.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;

Desteklenen 92 Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM) çalışmasından 44’ü barış ve uzlaşıyı ve/veya iki toplumlu ortaklığı hedeflemiştir.

Το Civic Space έχει διοργανώσει 1 πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τη διαμεσολάβηση και 4 προγράμματα κατάρτισης για τον συντονισμό του ειρηνευτικού διαλόγου. Περίπου 90 άτομα συμμετείχαν σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το Civic Space έχει οργανώσει αρκετές δικοινοτικές ανταλλαγές επισκέψεων και στις δύο πλευρές του νησιού κυρίως για περιβαλλοντικά θέματα.

Προσεχείς δραστηριότητες

Sivil Alan, sivil toplumun kapasitesini güçlendirmek, diyaloğu, işbirliğini ve akranlar arası öğrenmeyi daha da geliştirmek için yeni bir araç önermektedir. Değişim İnisiyatifi, örgütsel ihtiyaçlar temelinde belirlenen bir kapasite geliştirme alanında iki STÖ’yü/inisiyatifi ortaklık içinde çalışmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.