Κατευθυντήρια γραμμή της Υπηρεσίας Βοήθειας

Πίνακας Περιεχομένων

Ποιος μπορεί να ζητήσει στήριξη από την Υπηρεσία Βοήθειας του Προγράμματος Grow Civic;

Bu rehber, Sivil Alan Destek Masasını tanıtmak ve Sivil Büyü Programından destek talebinde bulunmak isteyen aktivistlere ve STÖ’lere bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Sivil Büyü programından destek talebinde bulunmak isteyen bütün aktivistler ve STÖ’ler programın tüm aşamalarında, talepte bulunmadan önce, talepte bulunurken ve uygulama aşamasında, Destek Masasından yardım isteyebilirler.  

Πότε και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Βοήθειας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Βοήθειας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (ΣΔΠ) του Προγράμματος Grow Civic, με μηνύματα σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Civic Space, ή με προσωπικές συναντήσεις. Μην ξεχάσετε να κλείσετε ραντεβού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, εάν χρειάζεστε προσωπική συνάντηση. Οι ερωτήσεις προς την Υπηρεσία Βοήθειας απαντώνται συνήθως σε μία εργάσιμη ημέρα και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών. e-posta veya Sivil Büyü Online Sistemi (MIS) üzerinden ulaşarak, Sivil Alan projesinin sosyal medya hesaplarına mesaj göndererek veya yüz yüze görüşmeler yaparak destek alabilirsiniz. Yüz yüze görüşme yapmayı istemeniz durumunda, lütfen e-posta göndererek veya telefon açarak randevu almayı unutmayınız. Destek Masasına gelen sorular genelde bir iş günü içinde ve en geç beş iş günü içinde yanıtlanır.

Η Υπηρεσία Βοήθειας είναι στη διάθεσή σας κάθε Τρίτη και Τετάρτη μεταξύ 14:30-16:30 μ.μ. και κάθε Πέμπτη μεταξύ 10:30-12:30 π.μ..

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΤΗΣΗΣ

Κατηγορίες Στήριξης

Sivil Büyü programı kapsamında sağlanan destekler, aktivistlerin ve STÖ’lerin farklı ihtiyaçlarını gözeten beş kategori altında toplanmıştır.

 • Για να δείτε ποια κατηγορία ταιριάζει με τη δράση και τις ανάγκες σας, διαβάστε πρώτα την Κατευθυντήρια Γραμμή για την Αίτηση Στήριξης και την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για να μάθετε περισσότερα για κάθε κατηγορία.
 • Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η δράση σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Βοήθειας.  
Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες του προϋπολογισμού

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Grow Civic, συμπεριλαμβανομένης της επιλεξιμότητας των δράσεων και των αιτούντων, παρέχονται στην κατευθυντήρια γραμμή στήριξης που αναπτύξαμε.

 • Uygun bütçe kalemleri, Destek Talep Rehberi Ek 2’de (sayfa 24-25’te) sıralanmıştır.
 • Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες του προϋπολογισμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Βοήθειας του Προγράμματος Grow Civic.
Κατευθυντήρια Γραμμή για την Αίτηση Στήριξης και Έντυπο Αίτησης Στήριξης

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Grow Civic, συμπεριλαμβανομένης της επιλεξιμότητας των δράσεων και των αιτούντων, παρέχονται στην κατευθυντήρια γραμμή στήριξης που αναπτύξαμε.

 • Lütfen önce Destek Talep Rehberi’ni Daha fazla açıklamaya veya bilgiye ihtiyaç duyarsanız, Sivil Büyü Destek Masamızla iletişime geçebilirsiniz.
 • Το Έντυπο Αίτησης Στήριξης Grow Civic παρέχεται σε μορφή pdf στον ιστότοπο μας. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να προετοιμάσετε τις απαντήσεις σας προτού το υποβάλετε ηλεκτρονικά.
 •  Πριν συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης, παρακαλούμε δείτε στον ιστότοπό μας την ενότητα Βασικές Έννοιες η οποία περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες αναφορικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο έντυπο.
 • Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή οδηγίες σχετικά με τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε στο Έντυπο Αίτησης ή τις Βασικές Έννοιες μη διστάσετε να αποταθείτε στην Υπηρεσία Βοήθειας

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Υπηρεσία Βοήθειας δε θα σας βοηθήσει να γράψετε ή να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης ούτε θα προβεί σε οποιονδήποτε έλεγχο επιλεξιμότητας και συμμόρφωσης πριν από την επίσημη υποβολή του μέσω του ΣΔΠ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας και ελέγχου συμμόρφωσης

Κάθε αίτηση στήριξης που υποβάλλεται από το ΣΔΠ θα υποβάλλεται σε έλεγχο επιλεξιμότητας και συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται από ανεξάρτητο/-ους εμπειρογνώμονα/-ες.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας και συμμόρφωσης θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των πέντε βασικών κριτηρίων επιλεξιμότητας:

 1. Κατά πόσον η ενέργειά σας συνάδει με τουλάχιστον έναν από τους στόχους του προγράμματος Grow Civic
 2. Faaliyetlerin Kıbrıs’ta, bir diğer AB Üye Ülkesinde veya Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki bir ülkede yapılması,
 3. Κατά πόσον είστε επιλέξιμος αιτών για την κατηγορία από την οποία ζητάτε στήριξη
 4. Yalnızca STÖ’ler için – örgütünüzün (veya ortak örgütün) toplum yararına çalışması,
 5. κατά πόσον η δράση συνάδει με την προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα

Δράσεις που δε συνάδουν με όλα αυτά τα 5 κριτήρια θα απορριφθούν από την ομάδα του Civic Space. Οι δράσεις που πληρούν τα κριτήρια αυτά θα ελέγχονται περαιτέρω για πρόσθετες πτυχές. Εάν η δράση δεν πληροί αυτά τα πρόσθετα κριτήρια, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί άμεσα λόγο απόρριψης. Ο/Οι ανεξάρτητος/οι εμπειρογνώμονας/ες μπορεί να δώσει συστάσεις βελτίωσης ή να ζητήσει διευκρινίσεις για δράσεις σύμφωνα με τα πέντε θεμελιώδη κριτήρια που προαναφέρθηκαν.

Η προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα

Sivil Büyü, hak temelli yaklaşım taşıyan ve/veya hak temelli STÖ’ler tarafından geliştirilen ve uygulanan çalışmaları destekler.

 • Hak temelli yaklaşımı daha iyi anlamak için öncelikle web sitemizin Βασικές Έννοιες ve Sıkça Sorulan Sorular bölümlerini incelemenizi tavsiye ederiz. Daha derin ve detaylı bilgiye ihtiyacınızın olması durumunda Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Araç Kutusu’ndan yararlanabilirsiniz.
 • Σας συνιστούμε επίσης να επισκεφθείτε την ενότητα Στηριζόμενες Δράσεις στον ιστότοπο μας για να δείτε τα άρθρα και τα βίντεο των δράσεων που στηρίχθηκαν προηγουμένως από το Πρόγραμμα Grow Civic
 • Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες εξατομικευμένες οδηγίες για την ενσωμάτωση της προσέγγισης που βασίζεται στα δικαιώματα στη δράση σας, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Βοήθειας .
Ενσωμάτωση οριζόντιων ζητημάτων και στοιχείων προστιθέμενης αξίας

Το Πρόγραμμα Grow Civic προωθεί την ενσωμάτωση μιας σειράς οριζόντιων θεμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στηριζόμενων δράσεων. Η συνεκτίμηση αυτών των στοιχείων συνάδει επίσης με την προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα

Sivil Büyü’nün göz önünde bulundurulmasını teşvik ettiği konular:

 • συμμετοχή ή/και στήριξη μειονεκτουσών ομάδων ή/και ατόμων από αγροτικές περιοχές
 • Αμοιβαία μάθηση, συνεργατική μάθηση και ανταλλαγή εμπειριών
 • ενσωμάτωση της προσβασιμότητας (εξασφάλιση ειδικών μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με διαφορετικές αναπηρίες)
 • ενσωμάτωση της οικολογίας
 • ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
 • ενσωμάτωση της διάστασης της νεολαίας.
 • Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα οριζόντια θέματα είναι διαθέσιμες στην ενότητα Βασικές έννοιες.
 • Ayrıca, daha fazla bilgi ve dijital rehberlik materyalleri için Sivil Alan’ın Online Kütüphanesi’ni
 • Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή οδηγίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε και να λάβετε στήριξη από την Υπηρεσία Βοήθειας.
Σύμπραξη και δικτύωση

Sivil Büyü desteği talep edeceğiniz çalışmanızda işbirliği yapacak başka bir STÖ (veya aktivist) arıyorsanız veya bir ortağa ihtiyaç duyuyorsanız, Destek Masamız ilgili tematik alanda çalışan ve potansiyel olarak ortak olabilecek STÖ’lerin (veya aktivistlerin) isimlerini paylaşarak size yardımcı olabilir.

 • Για την αναζήτηση συνεργατών, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε πρώτα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΟΚΠ.
 • Θα ήταν επίσης χρήσιμο να δείτε την ενότητα Στηριζόμενες Δράσεις, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με δράσεις που στηρίζονται από το Πρόγραμμα Grow Civic και να δείτε εάν υπάρχουν πιθανοί εταίροι ή συνεργάτες μεταξύ αυτών που έχουν λάβει στήριξη.
 • Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια για τον εντοπισμό δυνητικών εταίρων ΟΚΠ ή ακτιβιστών, ή καθοδήγηση, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Βοήθειας για να ζητήσετε βοήθεια.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (ΣΔΠ) του Προγράμματος Grow Civic

Οι αιτήσεις στήριξης από το Πρόγραμμα Grow Civic γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού μας συστήματος, το οποίο αποκαλούμε ΣΔΠ.

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (ΣΔΠ) ανοίγοντας λογαριασμό χρήστη και συμπληρώνοντας τις απαντήσεις σας ηλεκτρονικά στο σύνολο των ερωτήσεων. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Υλικό του Οδηγού ΣΔΠ που μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Grow Civic στον ιστότοπο μας και στην ενότητα Οδηγός ΣΔΠ του ηλεκτρονικού συστήματος.
 • Εάν αντιμετωπίσετε τεχνικά σφάλματα κατά τη χρήση του, μπορείτε να αναφέρετε το σφάλμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και θα επιλύσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν.
 • Επίσης σας συνιστούμε θερμά να ελέγξετε την ενότητα Οδηγός ΣΔΠ κάτω από το μενού Βοήθειας του ΣΔΠ του προγράμματος Grow Civic για να διαβάσετε το σύνολο των συχνών ερωτήσεων που σχετίζονται με τη χρήση του ΣΔΠ
 • Tüm bu kontrollerden sonra, MIS’in nasıl kullanılacağı konusunda halen yardıma ihtiyacınız olursa Destek Masamız ile iletişime geçebilirsiniz.
Αποτελέσματα ελέγχου επιλεξιμότητας και συμμόρφωσης και συστάσεις για βελτίωση

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα προβούν σε έλεγχο επιλεξιμότητας και συμμόρφωσης των αιτήσεών σας. Ενδέχεται να υποβάλουν σχόλια ή να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με διάφορες πτυχές του εντύπου της αίτησής σας. Αυτά θα τα μοιραστούν μαζί σας μέσω του ΣΔΠ.

 • Θα σας ζητηθεί να εξετάσετε τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους, να αναθεωρήσετε αναλόγως το έντυπο της αίτησής σας και να το υποβάλετε εκ νέου μέσω του ΣΔΠ εντός 15 ημερών το αργότερο.
 • Μέσα σε αυτές τις 15 ημέρες, εάν οι ερωτήσεις ή τα σχόλια που λάβατε δεν είναι αρκετά σαφή για εσάς ή/και αν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Βοήθειας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γενικοί κανόνες και διαδικασίες στο στάδιο της υλοποίησης

Sivil Büyü tarafından desteklenen çalışmaların uygulanmasına ilişkin kurallar ve prosedürler Uygulama Rehberi’nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Uygulama Rehberi’nin Ekler kısmında verilen faydalı taslak belgeleri çalışmanızın uygulama aşamasında kullanmanız gerekecektir.

 • Destek talebinizi göndermeden önce bu Uygulama Rehberi’ni kısaca gözden geçirmenizi ve yer alan şablonları çalışmanızın tasarım aşamasında dikkate almanızı tavsiye ederiz.
 • Çalışmanız onaylandıktan sonra, çalışmanızı uygulamaya başlamadan önce Uygulama Rehberi’ni ve eklerini ayrıntılı bir şekilde incelemenizi önemle tavsiye ederiz.
 • Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή εξατομικευμένη βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Βοήθειας.
Τιμολόγια, δικαιολογητικά και πληρωμές

Όπως γνωρίζετε, το Πρόγραμμα Grow Civic δεν είναι επιχορήγηση αλλά πρόγραμμα στήριξης σε είδος. Ως εκ τούτου, εάν η αίτησή σας εγκριθεί, δεν θα σας μεταφέρουμε χρήματα, αλλά θα καλύψουμε τις δαπάνες που έχουν εγκριθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού σας πληρώνοντας απευθείας τους παρόχους υπηρεσιών σας.

Η ομάδα του Civic Space θα καταβάλλει πληρωμές στους παρόχους υπηρεσιών άπαξ και εάν

 • οι δαπάνες περιλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο σχέδιο προϋπολογισμού σας,
 • εάν προσκομιστούν/υποβληθούν δικαιολογητικά έγγραφα και εκροές που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της δράσης και
 • εάν μας παρασχεθούν/υποβληθούν κατάλληλα τιμολόγια.
 • Faturalar, destekleyici belge türleri ve ödeme prosedürleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler Uygulama Rehberi’nde yer almaktadır.
 • Bir harcamanın uygun olması için gerekli belgelerin şablonları Uygulama Rehberi’nin Eklerinde sunulmuştur.
 • Εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επαρκούν και χρειάζεστε περαιτέρω καθοδήγηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Βοήθειας.
Ομάδα εμπειρογνωμόνων και παρόχων υπηρεσιών

Το Civic Space δημιούργησε μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που θα παρέχει εξατομικευμένη στήριξη στις δράσεις των ΟΚΠ και των ακτιβιστών που στηρίζονται από το πρόγραμμα Grow Civic. Η ομάδα περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες που διαθέτουν πραγματογνωμοσύνη σε διάφορους θεματικούς τομείς και θέματα ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα κινητοποιηθούν με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δικαιούχων στήριξης και σε συνεργασία με αυτούς. Δημιουργήσαμε επίσης μια ομάδα παρόχων υπηρεσιών για στηριζόμενες δράσεις, η οποία περιλαμβάνει προμηθευτές για διάφορες κατηγορίες.

 • Ο μέγιστος αριθμός ημερών στήριξης από εμπειρογνώμονα για κάθε κατηγορία στήριξης και άλλες βασικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στις ενότητες Κατευθυντήρια Γραμμή για την Αίτηση και Συχνές Ερωτήσεις στον ιστότοπο μας.
 • Desteklenen çalışmalarda uzmanların görevlendirilmesi ile ilgili bilgiler Οδηγοί Υλοποίησης Ek 15’te açıklanmıştır. Bu nedenle, uzmanlarla ilgili herhangi bir karar vermeden önce lütfen bu belgeleri gözden geçirin.
 • Sivil Büyü ile desteklenen çalışmalarda kullanmanız gereken hizmet sağlayıcılarının listesi Οδηγοί Υλοποίησης Ek 14’te yer almaktadır.
 • Hizmet tedarik sürecinin nasıl işleyeceği ve bu listede yer almayan tedarikçilerle nasıl çalışılabileceğine ilişkin web sitemizin Συχνές Ερωτήσεις bölümünde kısaca ele alınan kurallar Uygulama Rehberi’nde daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Hizmet alma ve tedarik konularında herhangi bir karar vermeden önce bu belgeleri dikkatlice incelemelisiniz.
 • Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται στα προαναφερθέντα έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία κινητοποίησης εμπειρογνωμόνων ή παροχής υπηρεσιών/αγαθών, δεν επαρκούν είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Βοήθειας.
Κατευθυντήρια γραμμή για την ορατότητα

Sivil Büyü Programı, AB tarafından finanse edilen bir ayni destek programı olduğundan Sivil Büyü desteği alan bütün çalışmalar, AB’nin iletişim ve görünürlük kurallarıyla uyumlu olmalıdır. Bu kuralların içerisinde yer alan görünürlük kuralları arasında AB amblemive Sivil Büyü logosunun kullanımı, Sivil Büyü Programına atıfta bulunmak ve bazı durumlarda sorumluluk reddi açıklaması eklemek yer almaktadır.

Όλα τα υλικά ορατότητας και παρόμοιες εκροές πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση της ΕΕ πριν από την εκτύπωση ή τη διάδοση τους. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας τα υλικά να υποβάλλονται σε εμάς αρκετά νωρίς ώστε να παρέχεται άφθονος χρόνος για τη διαδικασία έγκρισης..