Sivil Alan Mentorluk Programı

Sivil Alan Mentorluk Programı

Sivil Alan Mentorluk Programı, gerek yeni kurulmakta olan yurttaş girişimlerinin, gerekse hali hazırda kurulmuş ancak belirli konularda kendilerini geliştirmek isteyen toplum yararı güden sivil toplum örgütlerinin önceliklerini belirlemelerini, stratejik bir bakış açısıyla kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini desteklemek için oluşturulmuştur. Sivil toplum örgütlerinin sorun çözme ve ihtiyaç duydukları alanlarda kapasitelerini geliştirme becerilerinin güçlenmesini hedefler. Mentorluk Programı, Sivil Alan’ın eğitimler, tematik seminer ve konferanslar, çalışma ziyaretleri, Sivil Büyü ayni destek programı gibi, Kıbrıs sivil toplumunun güçlenmesine destek olma misyonu kapsamında sunduğu, birbirini tamamlayan farklı araçlardan biridir.

Detaylar için: https://civicspace.eu/mentor-programi/

Paylaşın: