Sivil Alan Mentorluk Programı

Sivil Alan Mentorluk Programı

Birinci Mentorluk Döngüsü Başvuru Çağrısı

Sivil Alan, Mentorluk Programı kapsamında iletişim kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) ve girişimlerinin başvurularını bekliyor.   

Sivil Alan Mentorluk Programı, Kıbrıs sivil toplumunun sürdürülebilir kapasite güçlendirmesini desteklemek ve örgütler ile aktivistler arasındaki deneyim paylaşımını kolaylaştırmak için “öğrenmeyi öğrenmek” yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Bu haliyle Program, bir yandan STÖ’lerin öz-güçlenmelerini kolaylaştırırken, bir yandan da Kıbrıs’taki STÖ’ler ve aktivistler arasında hali hazırda var olan dayanışma ağlarının sistematikleşmesine, genişlemesine ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunacaktır.  

Program, bir örgütsel kapasite geliştirme konusunda STÖ’lerin sorun çözme ve kapasite güçlendirme becerilerini bir mentor desteğiyle pekiştirmeyi öngörmektedir. Programa dair detaylı bilgi Sivil Alan web sitesinin mentorluk bölümü altında sunulmaktadır.   

Mentorluk Programı, her birinde 4 örgüt/inisiyatifin desteklendiği 6’şar aylık döngüler halinde uygulanacaktır. Döngülerin bazıları belirli bir konu üzerinde açık çağrı şeklinde düzenlenirken, diğerleri ise talebe bağlı şekilde konu kısıtlaması olmadan sunulacaktır.  Haziran 2023’e dek, toplam 20 örgüt/girişimin destekleneceği beş destek döngüsünün açılması planlanmaktadır.  

Sivil Alan, programın bu ilk çağrısı kapsamında, iletişim kapasitelerini iyileştirmek isteyen 4 mentee STÖye 6 ay boyunca mentorluk desteği sağlayacaktır. Destek sağlayacak mentorlar, Sivil Alan Mentor Havuzundan seçileceklerdir. Bu mentorlar Sivil Alan tarafından 2019’dan beri düzenlenen bir seri mentorluk eğitimine katılmış ve örgütsel kapasite geliştirme konularında çok geniş yelpazede deneyim ve becerilere sahip Kıbrıslı sivil toplum aktivistleridir.   

Başvuranların Uygunluğu

İlk mentorluk desteği döngüsü için seçilecek olan dört STÖ’nün aşağıdaki uygunluk kriterlerini karşılaması beklenmektedir:  

 • Tescil olarak (dernek, vakıf, kar amacı gütmeyen şirket, vb.) veya olmadan Kıbrıs’ta toplum yararı güden çalışmalar yapan örgütlenmeler olmaları.
 • En az 5 aktif üyesi olması.
 • Destek süresi oyunca en az 2 temsilcilerinin mentorluk sürecine katılacak olmasını taahhüt ediyor olmaları.
 • Mentorluk süreci boyunca Kıbrıs’ta olacak olmaları. (Ocak – Haziran 2022).
 • Örgütün/girişimin karar alma mekanizması ve/veya tüm ekibinin, iletişim kapasitelerini güçlendirmek için motivasyon, zaman ve kapasitelerinin var olması.

Seçim sürecinde bu kriterler dikkate alınacaktır. Uygunluk kriterlerini karşılayan başvuru yapmış STÖ sayısının 4’ü geçmesi durumunda aşağıdaki ek kriterler göz önüne alınacaktır:

 • Bölgesel ve tematik dağılım.
 • Başvuran STÖ tarafından belirtilmiş olan iletişim alanındaki örgütsel ihtiyacın aciliyet durumu.

Başvurular ve Zaman Planı

Mentorluk desteği almak isteyen STÖ’ler aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekleri formu doldurarak başvuruda bulunabilirler:  

Başvurular için son tarih 10 Ocak 2022 saat 13.00’dür.  

Başvuruların son gününü takiben aşağıdaki tahmini zaman planı geçerli olacaktır:

 • Seçim: Sivil Alan tarafsız bir değerlendirme yapacak, desteklenecek dört STÖ’yü belirleyecek ve en geç 30 Ocak 2022’de kimlerin seçilmiş olduğunu duyuracaktır.  
 • Açılış Toplantısı: Seçilen örgütler/girişimler, Programın daha detaylı olarak anlatılacağı ve ihtiyaçlarının tartışılıp belirleneceği bir açılış toplantısına davet edileceklerdir. 
 • Mentee-mentor eşleştirmesi: Açılış toplantısının ardından, her dört mentee (desteklenen örgüt/girişim), belirledikleri alanda bilgi ve deneyimi olan bir mentor ile eşleştirileceklerdir.
 • Mentorluk desteği: Her ay 8-10 saat kadar sağlanacak mentorluk desteği Haziran 2022’e dek devam edecek ve döngü, bir kapanış toplantısıyla sona erecek.  
Paylaşın: