Sivil Alan STÖ’ler için Savunuculuk Atölyesi gerçekleştirdi!

Sivil Alan STÖ’ler için Savunuculuk Atölyesi gerçekleştirdi!

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen VIII. Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Teklif Çağrısı kapsamında Sivil Alan, sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirmek için 5 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde iki dilde savunuculuk atölyesi düzenledi. Giriş seviyesindeki bu atölyeye 29 STÖ’den toplam 34 katılımcı katıldı.

Atölye, savunuculuğun ne olduğu, hak temelli savunuculuğun ilkeleri ve unsurları, stratejik savunuculuk için araçlar ve yöntemler, savunuculuk eylemlerinin sorun ve paydaş analizi ile planlama için dikkate alınması gereken önemli noktalar hakkında tartışma ve bilgi sağlamak için tasarlanmıştır.

Sivil Alan Kapasite Geliştirme Uzmanı Selen Lermioğlu Yılmaz, hak temelli savunuculuk kavramını, hak sahiplerine karşı insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlama amacıyla, görev sahiplerinin politikalarını ve uygulamalarını bilgiyi stratejik olarak kullanarak etkilemek şeklinde özetledi. Atölyede bu süreç şu adımları içerecek şekilde ele alındı: (1) eldeki konunun içerik, yapı ve kültür boyutlarıyla analizi, (2) hedeflerin belirlenmesi, (3) ilgili paydaşların analizi, (4) savunuculuk yöntemlerinin belirlenmesi ve (5) eylem planlaması.

Savunuculuk stratejisi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Paylaşın: